BAA009 Matematika 2
Teacher Writing a Formula on a Blackboar

Tato sekce zahrnuje materiály a požadavky ke splnění zápočtu z předmětu Matematika 2 (G) - BAA009.

Najdete zde i základní informace ke zkoušce a zadání domácích úloh na letní semestr akademického roku 2020/2021.

AKTUÁLNĚ: výuka bude probíhat formou videokonferencí na Google Meet. Prosím sledujte svůj školní e-mail.

BAA013/BA008 Konstruktivní geometrie

V této sekci najdete základní informace o předmětu Konstruktivní geometrie, požadavky k zápočtu a aktuální informace ke cvičení.

​​AKTUÁLNĚ: výuka bude probíhat formou videokonferencí na Google Meet. Prosím sledujte svůj školní e-mail.

Ostatní

Tato část obsahuje návod, jak přijmout pozvánky na videokonference jednotlivých cvičení, která se budou v LS 2020/2021 konat formou videokonferencí přes Google Meet.

Tato sekce obsahuje také aktuální nabídku volitelných předmětů a kurzů celoživotního vzdělávání nabízených Ústavem matematiky a deskriptivní geometrie v aktuálním akademickém roce.

Aktuální rozvrh vyučujícího, konzultační hodiny, odkaz na videokonfereni konzultací a kontakt naleznete v této sekci.

"TOGETHER WE REACH THE GOAL."

Communication Tower
FAST_inverzni_CZ.png