KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE BA008/BAA013

Pro získání zápočtu student musí:

  • aktivně pracovat ve cvičení,

  • ZRUŠENO: splnit dvě zápočtové písemky v součtu alespoň na 40% bodů,

  • odevzdat jeden rys

  • odevzdat zadané domácí práce (min 15 prací za semestr).

Účast na cvičení je POVINNÁ! Povoleny jsou maximálně dvě (lékařem nebo jinak) omluvené absence.

ZRUŠENO: Pokud student nedosáhne požadovaných 40% bodů z obou písemek a všechny ostatní podmínky pro udělení zápočtu splní, bude mu umožněno napsat opravnou písemku - 2 termíny (tj. 2 pokusy).

AKTUÁLNĚ: výuka bude probíhat formou videokonferencí přes google meet. Prosím sledujte svůj školní e-mail. Více informací a návod k videokonferencím najdete zde.

Futuristic Tunnel
Zadání příkladů na cvičení

Prosím, do každého cvičení si vytiskněte příslušné zadání (k urychlení práce).

Tato stránka bude pravidelně aktualizována.

Zadání příkladů: samostudium

CVXX je určeno k samostudiu - konstrukce tělesa + řez, průsečík přímky s hranolem (doporučuji v prohlížeči volit zobrazení typu "prezentace"), LP + základní konstrukce, topografické plochy, řešení střech.

Materiály k samostudiu

Vzhledem k stávající situaci, budou mít studenti do odvolání samostudium. Zdroj především CD.

Axonometrie:

Nutno zopakovat vynášení bodů, rovin, přímek,

vzájemná poloha, průsečík přímky s rovinou, přúsečnice rovin,

otáčení souřadných rovin do průmětny, řezy na tělesech (k dispozici jsou interaktvní soubory od Mgr. Alice Králové zde a zde - pro program geogebra).

Další materiály lze najít na webových stránkách Mgr. Jany Bulantové, Ph.D. a na webových stránkách Mgr. et Mgr. Jana Šafaříka, Ph.D.

Lineární perspektiva:

Přehled základních úloh najdete v materiálech Mgr. Lucie Zrůstové, Ph.D., další příklady zde.

Kótované promítání, topografické plochy:

Základní úlohy zde.

Videokonference k BA008 kolegyně Mgr. Kristýny Mencákové:

hlaste se v Intranetu na speciální konzultace BA008.

Základní informace zde, případné dotazy směřujte na e-mail: mencakova.k@fce.vutbr.cz

Office Desk
Zadání domácích prací

Vzorově vyřešené domácí úlohy odevzdávejte na samostatných papírech formátu A4 (není-li uvedeno jinak), kde bude uvedeno číslo úkolu, vaše jméno a příjmení, skupina, datum a školní rok. Vzhled DÚ viz soubor níže!

Úkoly odevzdávejte průběžně během semestru - VŽDY následující týden po jejich zadání, není-li uvedeno jinak.

Všechny popisky budou rýsovány pomocí šablon, pomocné čáry tence nebo čárkovaně, výsledek zvýrazněte - vše rýsujte podle pravítka a křivítka, ostrouhanou tvrdou tužkou.

Na zadní stranu každého domácího úkolu napište krátký postup, tj. všechny důležité konstrukce, které jsou podstatné pro získání řešení.

Zadání rysu na LS 2020/2021 najdete v souboru "Rys". Popisky VÝHRADNĚ ŠABLONKOU! Kladívkový papír lze nahradit v případu nouze klasickým kancelářským papírem.

 

Požadavky na vzhled rysu viz soubor níže

Formát A4 na výšku: soubor "A4v".

Formát A4 (A3, A2) na šířku: soubor "A4s".

Vzor rysu č. 2: soubor "Vzor".

Stav odevzdaných DÚ a rysů

Vše sledujte ve fakultím moodle.

Harmonogram cvičení

Náplň jednotlivých cvičení najdete v následujícím souboru.