top of page

KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE BA008/BAA013

Pro získání zápočtu student musí:

  • chodit a aktivně pracovat na cvičení,

  • splnit dvě zápočtové písemky v součtu alespoň na 40% bodů,

  • odevzdat zadané domácí práce (10 prací za semestr).

  • odevzdat dva rysy - ZRUŠENO :)

Účast na cvičení je POVINNÁ! Povoleny jsou maximálně dvě (lékařem nebo jinak) omluvené absence.

Pokud student nedosáhne požadovaných 40% bodů z obou písemek a všechny ostatní podmínky pro udělení zápočtu splní, bude mu umožněno napsat opravnou písemku - 2 termíny (tj. 2 pokusy).

Futuristic Tunnel
Zadání příkladů na cvičení

Prosím, do každého cvičení si vytiskněte příslušné zadání (k urychlení práce).

Tato stránka bude pravidelně aktualizována.

Příklady ze CV

CVXX je určeno k případnému samostudiu - konstrukce tělesa + řez, průsečík přímky s hranolem (doporučuji v prohlížeči volit zobrazení typu "prezentace"), LP + základní konstrukce, topografické plochy, řešení střech.

Další materiály

Vzhledem k stávající situaci, budou mít studenti do odvolání samostudium. Zdroj především CD.

Axonometrie:

Nutno zopakovat vynášení bodů, rovin, přímek,

vzájemná poloha, průsečík přímky s rovinou, přúsečnice rovin,

otáčení souřadných rovin do průmětny, řezy na tělesech (k dispozici jsou interaktvní soubory od Mgr. Alice Králové zde a zde - pro program geogebra).

Další materiály lze najít na webových stránkách Mgr. Jany Bulantové, Ph.D. a na webových stránkách Mgr. et Mgr. Jana Šafaříka, Ph.D.

Lineární perspektiva:

Přehled základních úloh najdete v materiálech Mgr. Lucie Zrůstové, Ph.D., další příklady zde.

Kótované promítání, topografické plochy:

Základní úlohy zde.

Office Desk
Zadání domácích prací

Vzorově vyřešené domácí úlohy odevzdávejte na samostatných papírech formátu A4 (není-li uvedeno jinak), kde bude uvedeno číslo úkolu, vaše jméno a příjmení, skupina, datum a školní rok. Vzhled DÚ viz soubor níže!

Úkoly odevzdávejte průběžně během semestru - VŽDY následující týden po jejich zadání, není-li uvedeno jinak.

Všechny popisky budou rýsovány pomocí šablon, pomocné čáry tence nebo čárkovaně, výsledek zvýrazněte - vše rýsujte podle pravítka a křivítka, ostrouhanou tvrdou tužkou.

Na zadní stranu každého domácího úkolu napište krátký postup, tj. všechny důležité konstrukce, které jsou podstatné pro získání řešení.

 

Požadavky na vzhled rysu viz soubor níže

Formát A4 na výšku: soubor "A4v".

Formát A4 (A3, A2) na šířku: soubor "A4s".

Vzor rysu č. 2: soubor "Vzor".

Materiály ÚMDG - el. sbírka

Autorský kolektiv: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2021-2022.

Stav odevzdaných DÚ a rysů

Info v aktuálním akad. roce v jednotlivých cvičeních.

Harmonogram cvičení

Náplň jednotlivých cvičení najdete v následujícím souboru.

bottom of page